Motivatie van VWBLD

Onze motivatie

VWBLD (Vereniging Werkgroep Behoud Leefbaarheid Dinteloord) is een vereniging waar de leden – alle dorpsgenoten – democratisch besluiten nemen over zaken die hun woon- en leefomgeving aangaan.

Onze werkgroep heeft zijn bestaansrecht in 2019 op succesvolle wijze aangetoond. We lieten bij het gemeentebestuur de mening van onze dorpsgenoten horen over de huisvesting van arbeidsmigranten én over de Megamolens in de Karolinapolder. Het was volstrekt anders als wat de Dorpsraad had laten horen.

We hebben vanaf januari 2019 het verzet georganiseerd tegen de realisatie van een grootschalig migrantenpark naast de voetbalvelden. Dankzij de steun van vele dorpsgenoten hebben we de gemeenteraad op andere gedachten kunnen brengen: grootschalige huisvesting van arbeidsmigranten moet zo dicht mogelijk op of nabij het werk gerealiseerd worden.

En samen met de ‘Actiegroep Dinteloord tegen Megamolens’ hebben we het gemeentebestuur er uiteindelijk van kunnen overtuigen dat er geen sprake is van een goede ruimtelijke inpassing van vier ‘Euromasten met wieken’ in de Karolinapolder. Op dat moment greep de provincie Noord-Brabant in en trok de bevoegdheid naar zich toe. Inmiddels heeft het provinciebestuur de plannen goedgekeurd. VWBLD heeft daarop contact gezocht met mevrouw mr. dr. Anne van Nus. Uiteindelijk heeft zij namens diverse dorpsgenoten een bezwaarschrift ingediend bij de Raad van State tegen dat besluit van de provincie. Dat is gebeurd op 23 december 2019. Het wachten is op een reactie van de Raad van State …

De gemeente Steenbergen betrekt VWBLD nu (meestal …) ook bij zaken die de leefbaarheid van Dinteloord aangaan. Doordat we een vereniging zijn, kunnen we de mening van onze dorpsgenoten doorgeven aan het gemeentebestuur.