Dorpsenquête

De gemeenteraad van Steenbergen verleent € 10.000,- subsidie aan elke kern om een beeldbepalend gebouw uit te lichten, uiteraard ook aan Dinteloord.

VWBLD wil graag onderzoeken voor welke optie het meeste draagvlak onder de inwoners van Dinteloord bestaat:
1. De voorgevel van het oude gemeentehuis aan de kreek.
2. Uitsluitend het uurwerk van de voormalige Petrus en Pauluskerk.

Via onderstaande link kunt u uw stem uitbrengen:

Ga naar enquête…