Agenda

Agenda voor de jaarlijkse ledenvergadering

Datum: woensdagavond 13 september 2023
Tijd: de inloop is vanaf 19.15 uur, aanvang 19.30 uur
Plaats: zaal van hotel-restaurant Thuis!

Uiteraard staat de koffie klaar.

1. Verslag van de kascontrole

2. (Her)verkiezing van bestuursleden.
John Klaasman (secretaris), Bart van Est (penningmeester) en Leon Aanraad (voorzitter) stellen zich herkiesbaar.

We nodigen iedereen uit om zich eveneens verkiesbaar te stellen voor een van bovenstaande functies door een e-mail te sturen naar de voorzitter:
l.aanraad@gmail.com

In bijzonder willen we graag jongere dorpsgenoten de gelegenheid bieden ervaring op te doen in ons bestuur, zodat ze zich een volgende keer mogelijk verkiesbaar willen stellen. Ook zij kunnen zich aanmelden bij de voorzitter:
l.aanraad@gmail.com

3. Status van belangrijke dossiers:
>  de windturbines in de Karolinapolder
>  huisvesting arbeidsmigranten;
>  woningbouw in Dinteloord Noordoost;
>  de oostelijke rondweg;
>  de herinrichting van de Steenbergseweg.

4. Rondvraag

5. AFSLUITING
Na het ‘officiële gedeelte’ dat zal duren tot circa 20.15 uur, besluiten we de avond met een sportinterview door Cees Pellenaars jr. met Dinteloords voormalige wereldkampioen wielrennen Bart van Est.  Daarbij worden voor het eerst unieke foto’s en beelden vertoond uit zijn persoonlijk archief!