Behoud zorgcentrum de Nieuwe Haven

Sluiting dreigt voor verzorgingstehuis de Nieuwe Haven in Dinteloord.

Dat liet Conny Helder, bestuursvoorzitter van tanteLouise, weten in een artikel in BN/DeStem van 23 februari 2019.

Onze werkgroep maakt zich daarover zorgen. Dorpsgenoten die vaak hun hele leven al in Dinteloord wonen, zouden in hun laatste levensfase gedwongen worden te verhuizen naar ‘een verzorgingstehuis ergens in de regio’ om daar als ontheemden hun dagen te slijten.

VWBLD ging in gesprek met mevrouw Conny Helder van tanteLouise om over de toekomst van zorgcentrum Nieuwe Haven te worden bijgepraat.

Inmiddels is duidelijk dat het woonzorgcomplex in Dinteloord eigendom is van Woonzorg Nederland. Tante Louise huurt het zorgcomplex en Woonzorg Nederland faciliteert de aanleunwoningen. De bewoners zijn hierover geinformeerd middels bijeenkomsten en individuele gesprekken als er onduidelijkheden zijn.

Voorlopig is er geen sprake van dat de Nieuwe Haven zal verdwijnen. Wel zal op termijn gekeken moeten worden in welke vorm de zorg in de Nieuwe Haven ook in de toekomst mogelijk blijft.

VWBLD houdt de vinger aan de pols!