Gemeentelijke visie Energie en Ruimte

Steenbergen projecteert nu Zonneparken ‘bij de entree’ van Dinteloord

Dat staat verwoord in de ‘Visie Energie en Ruimte‘ die in december 2019 in de gemeenteraad is besproken. Voor Dinteloord betekent het dat er een tweetal zonneparken van samen 16,5 hectare staan geprojecteerd bij de entree van ons dorp: naast de rotonde bij de Noordlangeweg, Zie het kaartje hieronder.

Bron: pagina 25 van de Visie Energie en Ruimte
De beoogde locaties: het perceel links, langs het fietspad naar Steenbergen en het perceel rechts, achter de gemeentelijke begraafplaats.
Het perceel achter de gemeentelijke begraafplaats, met links het pad langs landgoed Westcreecke.

Dinteloord wordt wederom “rijkelijk” bedeeld door Steenbergen. De onderstaande locaties komen in aanmerking en zijn expliciet als ontwikkelingslocatie opgenomen.

In totaal nemen die locaties 95 ha open ruimte in beslag. En daarvan bevindt zich 68,5 ha op het grondgebied van de voormalige gemeente Dinteloord en Prinsenland!

En hoe zit het met de Burgerparticipatie?
Dat blijkt uit het Persbericht van de gemeente Steenbergen: op 23 januari a.s. is er eerst een ‘plenaire presentatie’ (lees: luistersessie) gevolgd door ‘een informatiemarkt’ met aanwezige deskundigen en organisaties die bezig zijn met duurzaamheid. En dat was het dan …

VWBLD heeft bedankt voor die uitnodiging. Burgerparticipatie is voor ons wezenlijk iets anders dan het bijwonen van een ‘plenaire presentatie’ en het ‘flaneren langs marktkraampjes van deskundologen en graantjesmeepikkers’.

Buitengewoon opmerkelijk is dat inwoners van Nieuw-Vossemeer een locatie hebben waar men graag een zonnepark wil hebben. Maar de gemeente heeft dat niet opgenomen in deze visie…

Kortom: de politiek veegt zijn kont af met de mening van de burgers!

VWBLD vermoedt dat het gemeentebestuur deze plannen door de strot van Dinteloord wil schuiven. Net zoals bij de huisvesting van de Arbeidsmigranten bij de entree van Dinteloord.

VWBLD heeft daarom haar leden opgeroepen om een zienswijze in te dienen uiterlijk 15 januari a.s.  En vanzelfsprekend hebben we als vereniging ook een zienswijze ingediend. U kunt die hier lezen.