Verkeersoverlast centrum Dinteloord

Standpunt verkeersoverlast centrum Dinteloord

VWBLD wil een einde maken aan de verkeersoverlast in het dorpscentrum. Bedrijven die nu nog voor veel vrachtverkeer zorgen, moeten naar een bedrijventerrein worden verplaatst. En er moet na 15 jaar politiek gesteggel nu eindelijk eens een oostelijke rondweg gerealiseerd worden.

Achtergrondinformatie en schets van de loop der gebeurtenissen

Over de verkeersoverlast in het centrum van Dinteloord wordt al jarenlang gesproken in de gemeenteraad van Steenbergen. In de notulen van de commissie grondgebied en economische zaken van dinsdag 22 juni 2004 is bijvoorbeeld onder het agendapunt Wegenbeheerplan te lezen:

“Verder geeft hij (noot van de redactie: raadslid de heer Van Elzakker) aan dat het belangrijk is om de oostelijk ontsluitingsweg Dinteloord te kunnen realiseren, dit om de wegen te ontlasten van het doorgaand verkeer in de kern Dinteloord.”

Er is dan zelfs een reservering van € 785.000 voor die oostelijke rondweg aangelegd, maar de gemeenteraad besluit die reservering in zijn geheel te besteden aan het onderhoud van wegen elders in de gemeente Steenbergen…

Met de planvorming voor het AFC in 2009 staat de oostelijke rondweg wederom op de politieke agenda: het maakt deel uit van het zogenaamde ‘mandje van Steenbergen’.

De Grontmij wordt verzocht om een onderzoek te doen naar ‘Ontsluiting Dinteloord voor landbouw- en vrachtverkeer’ wat op 5 december 2011 wordt afgerond.  Dat onderzoek is hier in te zien, inclusief tekeningen, bijlagen en reacties van dorpsgenoten.

De conclusie van het gemeentebestuur luidt uiteindelijk: “De verkeersoverlast door de kern van Dinteloord is haast te verwaarlozen.” Zie BN/DeStem van 20 februari 2013.

Tijdens het kernbezoek van de gemeenteraad aan Dinteloord op 13 oktober 2018 worden andermaal de problemen met het verkeer in het centrum benoemd en komt de noodzaak voor een rondweg wederom ter sprake. Zie BN/DeStem van 15 oktober 2018. En tijdens het laatste kernbezoek op 26 oktober 2019 is daar opnieuw de aandacht voor gevraagd. Zie www.kijkopsteenbergen.nl voor een uitgebreid verslag.