Krantenknipsels

Krantenknipsels etc.

 

BN DeStem, 9 mei 2019
Nieuw Steenbergs coalitieakkoord
Wel windmolens, maar maximaal acht stuks en niet hoger dan 150 meter. Arbeidsmigranten die maar kort hier verblijven, moeten zo dicht mogelijk bij het bedrijf waar zij werken, grootschalig wonen. Dat zijn enkele belangrijke punten uit het nieuwe Steenbergse coalitieakkoord.
Het artikel leest u hier.

BN DeStem, 23 februari 2019
Provincie: Logies voor arbeidsmigranten op AFC Dinteloord is toegestaan

Het artikel leest u hier.

BN DeStem, 14 februari 2019
Dorpsraad Dinteloord en Prinsenland kiest de aanval
<<< Dorpsraad valt eigen dorpsgenoten aan ??? >>>
De Dorpsraad Dinteloord en Prinsenland neemt keihard afstand van de Werkgroep Behoud Leefbaarheid Dinteloord. In een brief op poten aan de gemeenteraad noemt voorzitter Hakim Tampoebolon de werkgroep een partij die zich baseert op vooroordelen en onderbuikgevoelens.
Het artikel leest u hier.

De Westbrabander, 6 februari 2019
Informatie huisvesting migranten 1-op-1 gesprek
Woordvoerder Leon Aanraad van WBLD zegt tevoren bij de gemeente te hebben aangegeven dat ze zoveel mogelijk inwoners zou oproepen om te komen, en te hebben gevraagd om daar rekening mee te houden bij de locatiekeuze. Het verplicht aanmel­den is volgens hem pas op een later moment door de organisatie gecom­municeerd.
Het artikel leest u hier.

BN DeStem, 31 januari 2019
Dinteloorders geweigerd bij bijeenkomst over huisvesting arbeidsmigranten
Leon Aanraad, woordvoerder van de werkgroep: “We hebben eind december al een brief naar de gemeente gestuurd, waarin stond dat we zoveel mogelijk mensen wilden mobiliseren om naar de avond te komen. En of de gemeente daar rekening mee houdt in het kiezen van de locatie. Het dorpshuis was een veel betere optie: daar passen meer mensen in.”
Het artikel leest u hier.

Steenbergse Courant/KijkopSteenbergen.nl, 31 januari 2019
Bijeenkomst huisvesting arbeidsmigranten Dinteloord verloopt chaotisch
Projectleider Kees Kerstens van de gemeente zegt vooraf contact te hebben gehad met de Werkgroep Behoud Leefbaarheid Dinteloord (WBLD) met het verzoek om toch vooral tegen hun achterban te zeggen dat ze zich moesten aanmelden voor een gespreksronde. Maar volgens woordvoerder Leon Aanraad was de aanmelding niet verplicht en willen de meeste mensen bovendien niet hun emailadres geven aan Flex-Employment.
Het artikel leest u hier.

De Westbrabander, 23 januari 2019
Werkgevers verantwoordelijk voor huisvesten van arbeidsmigranten
Een woonwijk voor 250 arbeidsmigranten aan de Noordlangeweg, de rand van Dinteloord, moet daar niet komen. Dat stelt de werkgroep Behoud Leefbaarheid Dintel-oord (WBLD), die vindt dat werkgevers maar woonruimte op hun bedrijfsterrein moeten realiseren voor deze tijdelijke arbeidskrachten.
Het artikel leest u hier.

Steenbergse Bode, 18 januari 2019
Werkgroep bekritiseert plan woonwijk voor arbeidsmigranten in Dinteloord
Volgens de Werkgroep Behoud Leefbaarheid Dinteloord is een hostel met goede en voldoende faciliteiten op het AFC-terrein de enige juiste keuze. “Geclusterde huisvesting van tijdelijke arbeidsmigranten dient daarom te geschieden in hun eigen achtertuin: op het bedrijf of op het bedrijfsterrein van de werkgevers en wel zo dicht mogelijk bij hun werklocatie, in dit geval dus op of aan de rand van het AFC”, zo sprak John Klaasman woensdagavond.
Het artikel leest u hier.

BN DeStem, 18 januari 2019
Beslissing over woonwijk arbeidsmigranten eind 2019
,,Het perceel is ooit aangekocht om recreatieve voorzieningen uit de kern naar te verplaatsen.”, vertellen Leon Aanraad en John Klaasman tijdens de oordeelvormende raad. ,,Zo kunnen inbreidingslocaties voor woningbouw ontstaan. Omdat uitleglocaties uit den boze zijn zet je Dinteloord op slot.”
Het artikel leest u hier.

Steenbergse Courant, 18 januari  2019
“Wij willen als werkgroep dat de huisvesting van deze groep mensen fatsoenlijk en veilig plaatsvindt, conform wet- en regelgeving. Maar wel op het bedrijfsterrein, en dus niet het probleem verplaatsen naar de voortuin van de buren”, aldus Aanraad.
Het artikel leest u hier.

Steenbergse Courant, 14 januari 2019
“Het is tijd om aan de noodrem te trekken als het gaat om de huisvestingsplannen voor arbeidsmigranten”
“Door deze plannen zet je Dinteloord op slot.”
Het artikel leest u hier.

BN DeStem, 28 december 2018
Overlast arbeidsmigranten in Steenbergen en Dinteloord: ‘Een duiventil is er niets bij’
,,Als je de huisvesting van twaalf Polen al niet kunt handhaven, hoe moet het dan bij 250 migranten?”
Het artikel leest u hier.

BN DeStem, 24 december 2018
Vijf vragen over arbeidsmigranten. Hoeveel zijn er in Brabant, waarom zijn ze nodig, waar moeten ze wonen, Zijn ze hier tijdelijk of permanent en wat doet de gemeente?
De videorapportage ziet u hier.

BN DeStem, 24 december 2018
West-Brabant blijft tobben met arbeidsmigranten
“In Steenbergen wonen naar schatting 2000 arbeidsmigranten; dat is 10 procent van de bevolking. Steenbergen is koploper in de verre regio.
Het artikel leest u hier.

BN DeStem, 24 december 2018
Zoveel arbeidsmigranten zijn er in West-Brabant
Het artikel leest u hier.

BN DeStem, 24 december 2018
Zoveel arbeidsmigranten zijn er in West-Brabant
Oproep tomatenkweker in Dinteloord: ‘Omarm de arbeidsmigranten, ze zijn hard nodig’
Door robotisering zal de glastuinbouw er over tien jaar heel anders uitzien, verwacht Wisse. ,,Verdere automatisering is pure noodzaak. We lopen tegen de grenzen aan wat betreft het potentieel aan arbeidsmigranten. In de branche van de potplanten zijn ze al verder. Daar gaat alles automatisch, van het planten van de stekjes tot aan het gereed zetten van de planten voor transport.”
Het artikel leest u hier.

Feitelijke onderbouwing over verandering van arbeidsbehoefte door robotica en verschuiving van kwaliteit van arbeid leest u hier
(bouwsteen 1, hoofstuk 1.5 t/m 1.7, uitgave provincie Noord-Brabant)

De Westbrabander, 19 december 2018
Werkgroep wil leefomgeving beschermen
Het artikel leest u hier.

BN DeStem, 12 december 2018
De maat is vol in Dinteloord
Het artikel leest u hier.

BN DeStem, 10 november 2018
Dinteloord wil geen arbeidsmigrantenwijk bij sportpark.
Heeft de Dorpsraad nog wel oog voor de Dinteloorder?
Het artikel leest u hier.

BN DeStem, 10 november 2018
Politiek Steenbergen wil meer oog voor arbeidsmigranten
Het artikel leest u hier.

BN DeStem, 9 november 2018
Bezorgde Dinteloorders verenigen zich in actiegroep tegen huisvesting arbeidsmigranten
Het artikel leest u hier.

BN DeStem, 2 november 2018
Dorpsraad positief over huisvesten arbeidsmigranten in Dinteloord: ‘Kansen voor leefbaarheid’
Het artikel leest u hier.

Brief Dorpsraad aan College B &W, 22 oktober 2018
Dorpsraad Dinteloord spreekt zich uit…
Maar namens wie?
De brief leest u hier .

Steenbergse Bode, 26 september 2017
Steenbergen werkt aan nieuw beleid voor arbeidsmigranten
Het artikel leest u hier.

Steenbergse Courant, 21 september 2018
Kritische geluiden op informatieavond arbeidsmigranten Dinteloord.
Het artikel leest u hier.

BN DeStem, 19 september 2018
Veel kritiek op plannen huisvesting arbeidsmigranten Dinteloord
Het artikel leest u hier.

BN DeStem, 19 september 2018
Kopzorgen rond arbeidsmigranten in Steenbergen: ‘Het is net simultaan schaken’
Het artikel leest u hier.

De Steenbergse Bode, 5 augustus 2018
Inwoneraantal loopt langzaam op in gemeente Steenbergen
“Een mogelijke verklaring hiervan is het toenemende aantal arbeidsmigranten dat zich vestigt én inschrijft in de gemeente Steenbergen. De laatste jaren zet de gemeente flink in op het inschrijven van arbeidsmigranten.”
Het artikel leest u hier.

De Steenbergse Bode, 29 maart 2018
Onderzoek naar arbeidsmigranten in de gemeente Steenbergen
Het artikel leest u hier.

De Steenbergse Bode, 22 september 2017
Kans op arbeidsmigranten in Dinteloord Zuid Oost
Het artikel leest u hier.